OstatníRady a tipy

7 pravidel čistoty, která zaručují šťastný život

Již po mnoho let se východní civilizace zaměřuje na očištění těla a mysli. Za tisíce let nahromadila kultura mnoho poznání a pozorování, přičemž vše řádně zaznamenala. A jaký je tedy onen tajemný lék na šťastný život? Odpověď naleznete právě v Orientu.

Tradice praví, že pouze s očištěnou myslí i tělem lze dosáhnout úplného štěstí. A právě tímto zcela banálním základem se potomci kultur blízkého východu řídí dodnes. Fethullah Gu, populární spisovatel a filozof, zastává názoru, že moudrost Východu je právě zdrojem světla, které očišťuje duši, a na jejím základu lidé pochopí pravdu. A právě těchto 7 pravidel čistoty jeho pravdivost potvrzují.

1) Čisté ruce

Pravidlo říká, že ruce člověka by se nikdy neměly dotýkat ani brát nic, co nepatří jejich majiteli. To je jediný způsob, aby srdce člověka, jehož ruce jsou čisté, udrželo svou ryzí čistotu včetně čistoty mysli. Pokud má poctivý člověk čisté ruce, tak by se po celý jeho život neměl věnovat hromadění majetku a ani ho sdílet s ostatními, neboť pýcha i chvástání přinese vždy jen utrpení.

2) Čisté uši

Když je člověk čistý a spravedlivý, jeho uši by nikdy neměly poslouchat rozzlobené lidi. Pomluvy a klevetění člověku akorát ubírají na kráse a čistotě. Pouze čisté uši vědí, co slyšet mají a tomu zbytku se prostě vyhýbají.

3) Čisté oči

Kdo nejvíce škodí čistým očím? Nenávist, vztek a žárlivost svými negativními dopady ovlivňují škodlivě oči právě ty, kteří se na druhé dívají křivě pro to, co sami nemají, ale chtěli by. A jak poznáme čisté oči? Hledí pouze do svého talíře.

4) Čistá ústa

Z čistých úst nikdy nevyjdou slova hloupého charakteru, jelikož ovlivňují mysl včetně vnitřního zraku svého majitele. Nikdy z nikoho nelze sundat břemeno, kterým se sám zatíží skrze vypouštění hanlivých slov. Poskvrněná pověst nelze vzít zpátky.

5) Čisté tělo a oblečení

Kromě čistého srdce je nutné udržovat čisté své tělo včetně oděvu. A to nejen ve společnosti, ale i doma. Čistým oděvem i zevnějškem projevujeme úctu těm, se kterými usedáme ke stolu. Takto jednoduše ctíme rodinu i cizince.

6) Čistá mysl

Čistá mysl nikdy neobsahuje myšlenky plné negativity, protože si takové myšlenky zkrátka nikdy nepřipouští. Nenechá, aby ovlivňovaly a ničily duševní a postupně i fyzické zdraví. Když máme čistou mysl, jsme sami sebou.

7) Čistota srdce a duše

Pokud máte čisté srdce, upřímnost a taktní slova jsou vaším největším pokladem. Když milujete a děláte od srdce, aniž byste měli nějaké nezištné důvody, máte čisté srdce a duši, neboť lásky si nikdy neklade žádné podmínky.

Obyvatelé Východu věří, že dodržováním těchto 7 pravidel čistoty změníte svůj život k lepšímu, včetně vašeho srdce.

Kdybychom se všichni řídily těmito pravidly, měli bychom dobré srdce a na zemi by neexistovalo zlo.

 

 

 

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Back to top button