OstatníZdraví

8 překvapivých výhod muzikoterapie

Muzikoterapie je dobře prozkoumaný přístup k léčbě určitých stavů pomocí terapeutické síly hudby. Jedná se o techniku, která je primárně prováděna ve spolupráci s vyškoleným muzikoterapeutem, který si udělá čas na pochopení pacientových potřeb a navrhne program muzikoterapie na základě jeho individuálních přání a zdravotního stavu. Tato terapie zahrnuje poslech a tvorbu hudby, stejně jako pohyb k hudbě a zpěv. Muzikoterapie funguje tak, že sebekontrolovaným způsobem povzbuzuje lidi k efektivnější komunikaci, zlepšuje jejich náladu, duševní stav a fyzicky rehabilituje pacienty pohybem.

Liší se podle druhu a pacienta

Lidé po celém světě používají muzikoterapii k léčbě široké škály psychických a fyzických stavů. Existuje mnoho druhů muzikoterapie v závislosti na potřebách každého pacienta, včetně terapie pro tělesně postižené, teenagery, osoby se srdečními problémy a pro děti. Přístup pro každého pacienta může zahrnovat jeden nebo více typů muzikoterapie. I když složitosti každého přístupu přesahují rámec tohoto článku, většina se zaměřuje na konkrétní problém – komunikaci, emoční kontrolu, nedostatek kreativních možností, fyzická omezení pohybu, percepční funkce, motorické dovednosti a překonání poruch učení a další.

Léčba muzikoterapií

Výhody muzikoterapie

Mezi mnohé výhody muzikoterapie patří léčba autismu, zmírnění úzkosti a stresu, léčba psychických poruch, zvládání Alzheimerovy choroby, zlepšení sebevyjádření a ochrana zdraví srdce, abychom jmenovali alespoň některé.

Autismus – Děti a dospělí s autismem se mohou potýkat se zhoršeným sdělováním svých emocí a empatií s ostatními spolu s různými dalšími oslabujícími příznaky, ale bylo zjištěno, že muzikoterapie zmírňuje některé vnitřní stresy a překážky v interakci a zapojení.

Úzkost a stres – Poslech hudby přirozeně uvolňuje stres, a když se provádí v kontrolovaném prostředí terapeutického sezení, může výrazně snížit hladinu stresového hormonu v těle a pomoci lidem lépe ovládat svou náladu.

Rychlost léčení – Některé studie zjistily, že tato forma terapie, zvláště když zahrnuje fyzický pohyb, může urychlit proces hojení. Pomáhá také při léčbě bolesti.

Neurodegenerativní onemocnění – Pro pacienty s Parkinsonovou nebo Alzheimerovou chorobou nebo pro osoby s vysokým rizikem může tato terapie najít úlevu. Může pomoci zapojit nové smysly, vytvořit nové nervové dráhy a vyrovnat se s depresí a fyzickým oslabením těchto nemocí.

Vývoj plodu – Předpokládá se, že tato forma terapie pro těhotné ženy normalizuje vývoj plodu, částečně snížením hladiny stresu a vyrovnáním hormonů u matky.

Zdraví srdce – Protože je známo, že tato terapie snižuje krevní tlak a zlepšuje oběh v těle, je spojena s lepším zdravím srdce a nižším rizikem ischemické choroby srdeční.

Psychologické poruchy – U pacientů se schizofrenií a jinými psychologickými poruchami je známo, že pravidelné používání této terapie pomáhá zmírnit závažnost příznaků a také zmírňuje některé sekundární příznaky, jako je nespavost.

Sebevyjádření – Pro mnoho dětí a některé dospělé může být obtížné vyjádřit myšlenky a komunikovat potřeby. Tato forma relaxační terapie může usnadnit přechod mezi vnitřním životem a vnějším zapojením, pomáhá normalizovat chování a postupně zlepšuje sebevyjádření pacientů.

Zdroj obrázků: Pixabay.com

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button