Zdraví

Chlamydie

Chlamydie představují velmi nebezpečný typ kulovitých bakterií způsobujících v těle člověka onemocnění zvané chlamydióza, jež vyvolává širokou škálu komplikovaných, bolestivých a nepříjemných zdravotních potíží, které často vyžadují dlouhotrvající složitou léčbu. Ještě donedávna byly přitom řazeny mezi viry, protože se vyskytují pouze uvnitř živočišných buněk a mají podobnou velikost jako viry – menší než 0,5 µm.

Nejčastěji jsou chlamydie spojovány s pohlavními chorobami, jež vyvolávají, avšak existuje i jejich plicní forma, která je pro člověka také velmi nebezpečná. Hlavní problém chlamydiové infekce spočívá v tom, že nákaza často přežívá v těle hostitele, aniž by se jakkoliv navenek projevovala, a tato osoba se tak stává nevědomým přenašečem tohoto zákeřného původce závažných onemocnění.

Kromě toho může chlamydiová infekce při náhodném kontaktu zasáhnout také oči, kdy dojde k závažnému zánětu spojivek. Ve vzácných případech může chlamydie v oku vést i k oslepnutí. V současné době jsou známy celkem čtyři nejrozšířenější druhy bakterie rodu Chlamydia:

  • Chlamydia trachomatis (CTR)
  • Chlamydia pneumonie (CPN) – nověji zvána Chlamydophila pneumonie
  • Chlamydia psittaci (CPS) – nověji také Chlamydophila psittaci
  • Chlamydia pecorum (CPC)

Z těchto čtyř jsou pro člověka nebezpečné především první dva typy, které představují lidské patogeny a vyvolávají zmíněné komplikované zdravotní problémy.

Chlamydia psittaci je primárně zvířecím patogenem vyskytujícím se nejčastěji u ptáků (méně i u savců), jímž se ovšem člověk může nakazit prostřednictvím kontaminovaného trusu nebo peří. Důsledkem nákazy je onemocnění zvané psitakóza a jeho nejčastějším projevem je atypický zápal plic.

Chlamydia pecorum pak představuje poměrně nově klasifikovaný typ bakterie vyčleněný z druhu Chlamydie psittaci, takže má podobnou charakteristiku. U člověka pravděpodobně vyvolává skryté střevní infekce.

Chlamydie pneumonie

Představuje ze všech druhů chlamydiových nákaz mezi lidmi tu nejrozšířenější a způsobuje nejrůznější druhy méně i více závažných onemocnění. Tato bakterie napadá primárně dýchací cesty a přenáší se prostřednictvím kapénkové infekce nebo přímým kontaktem. Více viz odkaz Plicní chlamydie.

Chlamydie trachomatis

Právě tato bakterie způsobuje vznik bolestivých pohlavních chorob u mužů i žen a je nejčastější příčinou neplodnosti. U těhotných žen může dokonce vést k potratu nebo mít za následek poškození plodu. Nejvíce ohroženou skupinou jsou v tomto případě mladí lidé, a to především ve věku 15 – 30 let.

Nákaza se přenáší především pohlavním stykem, ale také dotykem či kontaminovaným předmětem (např. spodní prádlo). K šíření potřebuje vlhké prostředí, takže je možné se infikovat také v sauně nebo na plovárně. Chlamydie trachomatis napadá hlavně pohlavní a močové cesty, způsobuje zánět močové trubice, nadvarlat, prostaty, děložního hrdla nebo i některých kloubů.

Literatura

  • Bohumil Ždichynec: Chlamydie: skrytá hrozba v těle, Český klub, Praha 2011
  • Stanislav Rosypal a kolektiv: Obecná bakteriologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 2006 – kapitola Abecední seznam bakteriálních rodů a jejich stručná charakteristika, strana 649

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

omentářů

  1. Jsem asi jediná žena z mých vrstevnic co znám, která ještě chlamydie neměla. Taky nespím každý týden s jiným.

  2. Dnes je to problém. Partneři jsou si nevěrní, ženy i muži lehce dostupní. Alkohol, seznamky, všude to člověk vidí jak to chodí. Všichni si něco dokazují a pak se diví…….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button