OstatníPrevence

Důvody, proč by se děti mladší 12 let nikdy neměly dotýkat kapesních zařízení

Má vaše dítě mobilní telefon či tablet, se kterým si dokáže hrát celé hodiny? Pokud ano, měli byste se zamyslet nad tím, zdali je pro něj tento způsob trávení volného času přínosný, zdravý a správný. Kanadská společnost pediatrů provedla výzkum, ve kterém lékaři zkoumali, jaké škody může způsobovat elektronika u dětí mladších 12 let. Zajímá vás na co přišli?

Důsledky pro děti

Používání elektronických tzv. kapesních zařízeních je pro děti velice nezdravé a to nejen z fyzické perspektivy, ale i z psychologické. Vy jako rodiče byste se nad tím měli zamyslet, abyste své děti do budoucna naučili správným zásadám, které děti využijí i v dospělosti.

Vývoj mozku u dětí

Dětský mozek se vyvíjí neustále. Tvoří se nové synapse a čím více se děti učí novým věcem a dovednostem, tím více mozkových spojení (synapsí) přibývá. To je důvod, proč jsou děti zvědavé a stále vám kladou mnoho otázek. Pokud jim pozornost a odpovědi na otázky neposkytujete, brzdíte u nich jejich mozkový vývoj. S telefonem, iPadem, televizí či internetem, dochází k ohrožení vývoje dětského mozku. U dětí nastávají poruchy pozornosti, učení a kognitivní zpoždění.

Vývojové důsledkychildren-403582_960_720

Elektronika a nové technologie lákají děti k lenosti. Ty jsou následně líné chodit ven a setkávat se s přáteli. Nejenže to má vliv na jejich pohyb a vývoj, ale děti se nesocializují a ve škole si často nenajdou přátele. Později mohou mít děti problémy s gramotností a jejich studijní výsledky jsou podprůměrné.

Obezita

Technologie jsou u dětí číslem jedna podporujícím obezitu a nadváhu. Dítě dlouho sedí u počítače či u telefonu a zapomíná na fyzickou aktivitu. Dokáže strávit u počítače i celý den. Tímto způsobem se u dětí tvoří předpoklady k nadváze, diabetu a riziku srdečního infarktu.  Až 30% dětí mladších 12 let je nyní obézních.

Spánková deprivace

Pokud vaše děti používají počítač či telefon ve svém pokoji, dochází ke spánkové deprivaci. Elektronika si podmaňuje veškerou pozornost dítěte, které chodí pozdě spát a probouzí se unavené.

Duševní vývoj

Přehnané používání mobilních telefonů, televize či internetu, je často důvodem problematického chování. Problém může dojít až do fáze psychózy, bipolární poruchy, deficitu pozornosti, úzkosti či deprese.

Agresivita

Násilný a sexuální obsah, který děti naleznou na internetu či ve hrách, je hlavním důvodem agresivity. Hlavní výukovou metodou dětí je napodobování, děti napodobují vzory a myslí si, že je to správné. Pokud jim tedy budou dány jasné předobrazy k násilí, budou to považovat za samozřejmé a běžné.

Demence

Technologie upoutají pozornost dítěte a útočí na jeho mozek, to způsobuje poruchy pozornosti nebo problémy s koncentrací a s pamětí. To vše se střetává v pozdějším věku a způsobuje vážná duševní onemocnění nebo zhoršenou schopnost učit se.

Závislost

Vaše dítě nechce dát z ruky mobilní telefon či tablet? Pomalu se dostává k závislosti. Elektronika děti odděluje od reálného života a dítě se uzavírá ve svém vlastním světě. Stává se pomalu závislým a závislost mu může vydržet roky, pokud včas nezakročíte.

Zářeníchild-1183465_960_720

Všechna elektronická zařízení produkují záření, která jsou klasifikována jako jeden z možných důvodů rakoviny. Dr. Anthony Miler z univerzity v Torontu dokonce doporučil, aby se toto záření klasifikovalo jako pravděpodobný karcinogen.

Socializace

Přístroje ovlivňují schopnost dětí normálně fungovat ve společnosti. Tento fakt je nebezpečný jak pro děti, tak pro jejich okolí. Dítě se v budoucnu nebude schopno samostatně seznamovat a bude vyloučeno z kolektivu.

Důsledně promyslete používání elektronických zařízení u vašich dětí, abyste u nich zamezili výše zmíněným důsledků.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button