NezařazenéOstatníPrevenceRady a tipy

Jak odolat pokušení a naučit se říkat „ne“

Naučit se říkat ne je jednou z nejužitečnějších dovedností, které můžete rozvinout, a to zejména v oblasti zdravého životního stylu. Říkat ne zbytečným závazkům vám pomůže najít čas, který potřebujete na obnovu těla i mysli. Říkat ne každodennímu rozptýlení vám může dát prostor zaměřit se na to, co je pro vás opravdu důležité. A říkat ne častým pokušením vám pomůže zůstat na cestě k dlouhému zdraví a vitalitě.

To samozřejmě vyvolává otázku: Jak se vyhnout rozptýlení a odolat pokušením každodenního života tak, abychom žili zdravě a dělali věci, které jsou pro nás opravdu důležité?

Zdá se, že před námi leží velký úkol, ale vědci zjistili, že i malé změny mohou mít velký účinek. A jaké jsou tedy jejich rady v této oblasti?

Nejlepší způsob, jak říkat „ne“

Ve výzkumné studii publikované v Journal of Consumer Research bylo 120 studentů rozděleno do dvou skupin. První skupina pokaždé, když měla odolat pokušení, říkala „Nemohou udělat to a to.“ Naopak druhá skupina říkala, že něco nedělá, například: „Nejím zmrzlinu.“

Po opakování těchto frází odpověděl každý student na soubor otázek, které se této studie netýkaly. Poté, co dokončili odpovědi na své otázky, šli studenti odevzdat své záznamové archy v domnění, že studie je u konce. Ve skutečnosti to však byl jen začátek.

Po odevzdání záznamového archu byla studentům nabídnuta odměna zdarma. Každý si mohl vybrat mezi čokoládovou tyčinkou nebo zdravou müsli sušenkou. Poté byla volba každého studenta označena v záznamovém archu.

Bylo zjištěno, že studenti, kteří řekli „Nemohu jíst X,“ se v 61 % rozhodli pro čokoládovou tyčinku. Zato studenti, kteří říkali „Nejím X,“ si méně zdravou variantu vybrali jen ve 36 %. Tato jednoduchá změna ve vyjádření výrazně zlepšila šance, že si každý jednotlivec vybral zdravější potravinu.

„Správná slova“ vám pomohou říkat ne

Tito výzkumníci chtěli také zjistit, jak slova „nemohou“ a „ nedělám“ ovlivňují naši ochotu říkat ne v dlouhodobém horizontu. Jinými slovy: existuje způsob, jak říci ne, díky němuž je pravděpodobnější, že se budete zdravých návyků držet delší dobu?

Vědci tedy uskutečnili novou studii, jíž se účastnilo 30 pracujících žen, aby se zaregistrovaly na „semináře wellness a zdraví.“ Všem bylo řečeno, aby vymyslely dlouhodobý zdravotní a wellness cíl, který je pro ně důležitý. Poté byly ženy rozděleny do tří skupin po deseti.

První skupině bylo řečeno, že kdykoli cítí pokušení, mají jednoduše říci „ne.“ Tato skupina byla jen kontrolní skupinou, protože nedostala žádnou konkrétní strategii.

Druhé skupině bylo řečeno, že kdykoli se setkají s pokušením porušit své cíle, zavedou strategii „nemohu.“ Například „Dnes si nemohou nechat ujít trénink.“

Třetí skupině bylo řečeno, že kdykoli se setkají s pokušením, mají říci například: „Ten trénink si nenechám ujít.“

Během následujících 10 dní obdržela každá žena e-mail s žádostí o to, aby informovala o svém pokroku. Konkrétně jim bylo řečeno: „Během deseti následujících dnů budete dostávat e-maily s připomenutím strategie, kterou máte použít a hlásit případy, ve kterých byly účinné či nikoliv. V případě, že strategie na vás nebude fungovat, můžete na e-maily přestat reagovat.“

Výsledky o 10 dnů později byly překvapující.

Z první skupiny vytrvaly z 10 účastnic pouze 3.

Ze druhé skupiny vydržela jen 1 účastnice.

Ale ze třetí skupiny to bylo 8 účastnic z 10.

Slova, která používáme, nám pomohou se lépe rozhodovat, ale také usnadňují zůstat na „zdravé“ cestě v dlouhodobém horizontu.

Proč „nedělám“ funguje lépe, než „nemůžu“

Slova pomáhají formovat smysl pro sílu a kontrolu, ovlivňují naše budoucí chování.

Například pokaždé, když říkáte „nemohu,“ vytváříte jakousi smyčku, která je připomínkou vašich omezení. To znamená, že se budete nutit do něčeho, do čeho se vám ani nechce. Naopak když řeknete „neudělám“, připomínáte si svou moc a kontrolu nad situací. Je to výraz, který vám pomůže zbavit se svých špatných návyků a podporovat ty dobré.

Heid Grant Halvorson je ředitel Motivation Science Center na Kolumbijské univerzitě. Vysvětluje rozdíl mezi slovy „nemyslím si“ a „nemohou.“

„Nemyslím si“ je vnímáno jako výběr, takže vás posílí. Je to potvrzení vašeho odhodlání a vůle. „Nemohu“ není volbou. Je to omezení, které vám bylo uloženo. Takže myšlení „nemůžu“ podkopává sílu mysli, oproti tomu „nemyslím si,“ je psychologicky posilující způsob, jak říct ne.

Aplikace na život

Každý den se setkáváme se situacemi, kdy je potřeba říct ne. Například naučit se říkat ne číšníkovi, který vám nabízí po jídle dezert, také při nutkání zůstat doma a přeskočit cvičení, nebo když potřebujete při práci odolat rozptylování facebooku či emailu. Možná se naše slovní reakce na tato pokušení zdají být nevýznamné, a proto si říkáme, že dnes prostě „nemůžeme,“ ale představte si, jak vás může posílit výběr těch správných slov.

„Nemohu“ a „neudělám“ se zdají být významově podobné výrazy, ale psychologicky nám mohou poskytnout velmi odlišný pocit a vést nakonec k odlišným akcím. Nejedná se jen o slova či fráze. Jsou to výroky o tom, co si myslíte a důvody, proč děláte to, co děláte. Schopnost překonat pokušení a efektivně říci ne je rozhodující nejen pro vaše fyzické zdraví, ale také pro udržení pocitu pohody v oblasti duševního zdraví.

Zdroj

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button