PrevenceRady a tipy

Co přináší duševní hygiena

Člověk, který je duševně vyrovnaný, bývá odolnější proti somatickým i psychickým chorobám.

Duševní hygiena se zabývá podporou a rozvojem duševního zdraví, poskytuje rady a návody, jak upravit náš životní styl a podmínky tak, abychom posilovali svoji duševní kondici a rovnováhu.

Cíle duševní hygieny

  • prevence nemocí – psychosomatických a psychiatrických
  • udržení dobré pracovní výkonnosti
  • podpora dobrých sociálních vztahů a jejich upevňování
  • zvýšení subjektivní spokojenosti člověka

Oblasti péče

Životospráva

K udržení a upevnění dobré tělesné i duševní kondice přispívá správná výživa (pravidelná strava a její množství, správné nutriční rozložení), dostatečný a kvalitní spánek a v neposlední řadě vhodné rozložení odpočinku a zátěže a také pohyb.

Relaxační techniky

Tato oblast činností hraje v utužování zdraví velký význam. Mezi ty nejvíce využívané patří jóga, Jacobsova relaxace (postupné protahování svalů) či Schultzův autogenní trénink (tvoří jej šest základních kroků – zklidnění dechu, pocit tíhy v končetinách, pocit tepla v končetinách, pocit tepla v břiše, pocit chladivého čela, příp. ovlivňování tepu srdce).

Pracovní prostředí

Vzhledem k tomu, že v průběhu pracovní činnosti je náš organismus zatěžován více, než v době odpočinku, mělo by být pracovní prostředí upraveno tak, aby působilo příjemně. Důležitá je i kontrola podnětů přicházejících z vnějšího prostředí (hluk, světlo, teplota, dostatečné větrání).

Organizace práce

Člověk by se měl naučit hospodařit s časem i vlastními silami. Svoji energii šetřete pravidelným denním rytmem.  Dbejte na osobní tempo.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button