PrevenceZdraví

Alkohol je jak tonikum pro naše zdraví, tak jed. Rozdíl spočívá v dávce.

Během přibližně 10 000 let, kdy lidé pili kvašené nápoje, také argumentovali o jeho zásluhách a nedostatcích. Diskuse se stále ještě vede nad tím, zda je alkohol pro vás dobrý nebo špatný.

Je jisté, že alkohol je jak tonikum, tak jed. Rozdíl spočívá většinou v dávce. Mírné pití se zdá být dobré pro srdce a oběhový systém a pravděpodobně chrání před diabetem typu 2 a žlučovými kameny. Silné pití je hlavní příčinou úmrtí, kterým lze předejít ve většině zemí. V USA se alkohol podílí na zhruba polovině smrtelných dopravních nehod. Silné pití může poškodit játra a srdce, poškodit nenarozené dítě, zvýšit šance na rozvoj rakoviny prsu a některých dalších rakovin, přispět k depresi a násilí a zasahovat do vztahů.

Aktivní složka alkoholických nápojů, jednoduchá molekula nazývaná ethanolem, ovlivňuje tělo mnoha různými způsoby. Přímo ovlivňuje žaludek, mozek, srdce, žlučník a játra. Ovlivňuje hladiny lipidů (cholesterol a triglyceridy) a inzulínu v krvi, stejně jako záněty a koagulaci. Také mění náladu, koncentraci a koordinaci.

Co je průměrný příjem alkoholu? Co je pití?

VĚDĚLI jste … Relativně nízká míra srdečních onemocnění ve Francii, navzdory stravě, která obsahuje dostatek másla, sýrů, a hlavně vína se stala známou jako francouzský paradox.

Někteří experti naznačili, že červené víno je jiné, než ostatní vína, ale jiný výzkum naznačuje, že volba nápoje má zřejmě malý vliv na kardiovaskulární přínos.

Další informace o tom, zda druh spotřebovaného alkoholu má nějaký vliv na zdraví.

V některých studiích termín „mírné pití“ označuje méně než jeden nápoj za den, zatímco v jiných to znamená tři nebo čtyři nápoje denně. Přesně to, co představuje „nápoj“, je také poměrně záhadné. Ve skutečnosti ani mezi výzkumníky v oblasti alkoholu neexistuje všeobecně uznávaná standardní definice nápojů.

V USA se jeden nápoj obvykle považuje za 12 uncí piva (asi 350 ml), 5 uncí vína  (150 ml) nebo 1 a 1/2 unce (50ml)  lihovin (tvrdého alkoholu, jako je gin nebo whisky).  Každý z nich dodává asi 12 až 14 gramů alkoholu.

Definice mírného pití je něco jako vyrovnávací akt. Mírná konzumace alkoholu je v tom okamžiku, kdy zdravotní přínos alkoholu jednoznačně převažuje nad riziky.

Nejnovější konsensus uvádí, že jeden až dva nápoje denně pro muže a že jeden nápoj denně pro ženy.

Možné zdravotní přínosy alkoholu

Jaké jsou některé možné zdravotní přínosy spojené se středně silnou konzumací alkoholu?

Kardiovaskulární onemocnění

Více než 100 prospektivních studií ukazuje inverzní souvislost mezi mírným pitím a rizikem srdečního záchvatu, ischemickou mozkovou příhodou, onemocněním periferních cév, náhlou srdeční smrtí a smrtí ze všech kardiovaskulárních příčin. Účinek je poměrně konzistentní, což odpovídá snížení rizika o 25 až 40 procent.

Další informace o výsledcích některých velkých prospektivních studií o konzumaci alkoholu a kardiovaskulárních chorobách.

Spojení mezi mírným pitím a nižším rizikem kardiovaskulárních onemocnění bylo pozorováno u mužů a žen. Platí to pro osoby, které zřejmě nemají srdeční onemocnění, a také pro osoby s vysokým rizikem srdečního infarktu nebo mrtvice nebo kardiovaskulárních onemocnění, včetně těch s diabetem 2. typu, vysokým krevním tlakem, a existující kardiovaskulární onemocnění. Přínosy se týkají i starších osob.

Myšlenka, že mírné pít chrání proti kardiovaskulárním onemocněním, má smysl biologicky a vědecky. Mírné množství alkoholu zvyšuje hladiny lipoproteinů s vysokou hustotou (HDL nebo „dobrý“ cholesterol), a vyšších hladin HDL je spojeno s větší ochranou proti srdečním onemocněním. Mírná konzumace alkoholu je spojena také s prospěšnými změnami od lepší citlivosti k inzulínu ke zlepšení faktorů ovlivňujících srážení krve, jako je plazminogen aktivátor tkáňového typu, fibrinogen, faktor srážlivosti VII. Takové změny by měly zabránit tvorbě malých krevních sraženin, které mohou blokovat tepny v srdci, krku a mozku, což je konečná příčina mnoha srdečních záchvatů a nejčastějšího druhu mrtvice.

Alkohol způsobuje tyto přínosy?

Lidé, kteří pijí s umírněností, se liší od lidí, kteří nepijí nebo těžkých alkoholiků způsobem, který by mohl ovlivnit zdraví a nemoci.

Zdravotní sestry například mezi ženami, které konzumovaly jeden nebo více alkoholických nápojů za den nebo více, byli ti, kteří měli v krvi nejvyšší hladiny vitamínu B, o 90% nižší pravděpodobnost vývoje rakoviny prsu než u těch, kteří měli nižší úrovně vitamínu B.  Bohužel alkohol sám o sobě způsobuje větší riziko rakoviny prsu, i když tento vitamín hodně pomáhá.

Zřetelně příznivé účinky alkoholu na kardiovaskulární rizikové faktory, činí přesvědčivý případ, že samotný alkohol, pokud je užíván v menší míře, snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Přínosy mírného pití nejsou omezeny na srdce. Ve studiích sledovali odborníci v oblasti zdravotnictví  žlučové kameny a diabetes typu 2 byly méně časté u umírněných konzumentů alkoholu než u abstinentů. Důraz zde, stejně jako jinde, je na umírněném pití.

Vyrovnávání rizik a výhod

Vzhledem ke složitosti účinků alkoholu na tělo a složitosti lidí, kteří ho pijí, nejsou doporučení týkající se alkoholu zcela vyloučena. Protože každý z nás má jedinečnou osobní a rodinnou historii, alkohol nabízí každému člověku jiné spektrum výhod a rizik. To, zda pít alkohol, zejména pro „léčebné účely“, vyžaduje pečlivé vyvážení těchto výhod a rizik.

Váš celkový zdravotní stav a rizika související s alkoholem souvisejí s rovnicí. Pokud jste hubení, fyzicky aktivní, nekuřte, jezte zdravou výživu a nemáte žádnou rodinnou anamnézu srdečních onemocnění, konzumace alkoholu nepřispívá příliš ke snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Pokud nepijete, není třeba začít. Stejné výhody můžete dosáhnout při cvičení nebo zdravějším stravováním. Pokud jste člověk, který je ve středním až vysokém riziku srdečního onemocnění, by denní alkoholický nápoj mohl snížit toto riziko. Mírná konzumace alkoholu může být zvláště přínosná, pokud máte nízký HDL choresterol, a nedyaří se vám ho zvýšit stravou a cvičením.

Pokud jste žena, která má středně vysoké riziko srdečního onemocnění, musí být přínos denního nápoje vyvážen proti malému zvýšení rizika rakoviny prsu.

Pokud už pijete alkohol nebo plánujete začít, buďte v tom mírní – ne více než dva nápoje denně pro muže nebo jeden drink denně pro ženy. A ujistěte se, že máte dostatek folátu, nejméně 600 mikrogramů denně.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Back to top button