Zdraví

Proč je obezita světovým problémem?

Počet lidí s obezitou se celosvětově zvyšuje, a platí to samozřejmě i pro ČR. A snad je i každému jasné, že se nejedná jen o estetický problém. Neadekvátní hmotnost často provází celá řada onemocnění – postižení kardiovaskulárního systému, výrazné snížení dýchací kapacity, častější výskyt cukrovky, častější výskyt nádorů, častější postižení pohybového aparátu.

Proč nárůst pokračuje, když existuje takové množství výživových poradců, zdravých potravin, aplikací, trenérů, nových sportů a neskutečné množství diet?

Jak vidíte, faktorů je celá řada a neexistuje jednoduchá odpověď. Obecně bychom to možná mohli shrnout pod „moderní způsob života“. Je vidět, že podobný trend nastává právě v oblastech, kde se lidé stravovali a žili tradičně, a kam proniká západní způsob života se všemi klady i zápory.

Na jedné přednášce situaci shrnul pěkně pan Marian Jelínek. Dříve nebyly takové možnosti, a tak neexistovaly ani extrémy. S tím, jaké máme možnosti výběru nyní, se právě s extrémy potkáváme – na jedné straně vidíme úspěšné sportovce s propracovaným tréninkovým plánem a týmem specialistů, co řeší psychiku, výkon, regeneraci, stravu a další faktory. Na straně druhé tu máme lidi, kteří se nehýbou, trpí obezitou a přidruženými chorobami.

Energetický příjem za posledních 60 let

Pokud se podíváme na několik grafů, příčina bude jasná – konzumujeme příliš mnoho energie (vidíme vzrůstající tendenci):

Obsah obrázku stůlPopis byl vytvořen automaticky

Co ale způsobuje takový nárůst energie ve stravě? Proč lidem dříve stačilo energie méně a lidí s nadváhou a obezitou bylo méně?

Jedním z možných viníků mohou být UZPP (ultra zpracované potravinářské produkty). Proč si to dovolím tvrdit? Protože existuje velmi zajímavá studie, která právě zkoumala jejich vliv na naši hmotnost. Jedná se o studii Hall (2019). Ve studii se jednoznačně prokázalo, že konzumace UZPP vede ke zvýšenému příjmu sacharidů a tuků.

Účastníci studie byli rozděleni do dvou skupin, jedna konzumovala z 80% UZPP (pro představu cereálie, sladké pečivo, uzeniny apod…). Druhá skupina konzumovala min. z 80% nezpracované potraviny (luštěniny, ovoce, zelenina…). Sledování trvalo 2 týdny. 

Každá ze skupin konzumovala 3 jídla dle vlastního výběru a potřeby (ad-libidum) a účastníci měli na konzumaci 60 minut. Dále měli možnost konzumovat podle uvážení i svačiny. Prokázalo se, že účastníci konzumující i UZPP snědli za den o cca 500 kcal více! Výsledek se podepsal na jejich hmotnosti:

Legenda (14 dní sledování):  Modře – přírůstek hmotnosti skupiny konzumující UZPP  Červeně – úbytek hmotnosti skupiny konzumující čerstvé potraviny

Ve studii byl rozebrán průměrný přírůstek skupiny s UZPP – celkově se jednalo o 0,9kg , z toho 0,5 kg byla voda a 0,4kg tuková tkáň. Druhá skupina pak ztratila 0,3 kg tuku a 0,6 kg vody. Nárůst byl vysvětlen rychlejší konzumací stravy složené z UZPP, a proto centra sytosti v mozku tak patrně nestačí dát signál k ukončení konzumace.

Jak jsme na tom v ČR?

Zajímavá data poskytuje ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR). Situace je poměrně vážná a tendence jsou zhoršující. V průměru má 63% obyvatel problém s hmotností, z toho konkrétně 44% s nadváhou a 19% s obezitou.

Závěrem

Vyhýbejte se v maximální míře UZPP, konzumujte čerstvé, průmyslově nezpracované potraviny, dopřejte si dostatek spánku, najděte si pohybovou aktivitu a hlídejte si svoji hmotnost. Pokud potřebujete zhubnout, obraťte se na specialistu – víme, že existuje vyšší úspěšnost při pravidelných návštěvách (i na to je studie). Není lepší čas na změnu, než včera – dnes už máte fungovat podle racionálních pravidel, tak to napravte. Zítra už je pozdě, protože změnu můžete odkládat donekonečna.

Autor: Ing. Lukáš Vrána (výživový specialista a školitel programu The 1:1 Diet)

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Podobné články

Back to top button