Přírodní léčba

Antibiotika! Pijeme je ve vodě, jíme v mase, ničíme díky nim přírodu!

Antibiotika

Obvykle se používají k léčbě a prevenci smrtelných infekcí, antibiotika jsou široce používána po celém světě a jsou jedním z nejčastěji předepisovaných léků. Nadměrné předepisování léků a rostoucí aplikace v zemědělství a hospodářských zvířatech tlačí vývoj mikroorganismů, aby byli rezistentní vůči jednomu nebo více antibiotikům, a nakonec vedli k vzniku kmenů rezistentních k více léčivým přípravkům. Kontaminace životního prostředí antibiotiky a geny rezistence se stává stále větší hrozbou pro celosvětové zdraví.

Rezistenci vůči antibiotikům si navíc stále více člověk buduje díky tomu, že pozůstatky těchto látek končí v odpadních a splaškových vodách, v nichž se koupeme, nebo které dokonce zpětně konzumujeme. Odstranit antibiotika z odpadních vod je přitom velkým oříškem.

A bohužel netýká se to jen antibiotik jako takových, ale léků a chemikálií všeobecně.

Odpadní vody z domácností, nemocnic a farmaceutických firem mohou obsahovat antibiotika, smrtelné mikroby, geny odolnosti proti antibiotikům a drsné chemikálie a drogy. Ve vodárenských oblastech se odpadní vody zpracovávají v čistírnách odpadních vod a znovu se používají nejen pro lidské použití, ale také pro použití v zemědělských zavlažovacích systémech. Vzhledem k tomu, že vodní prostředí je příznivé pro přenos rezistenčních genů, je důležité pochopit, jak může přítomnost různých antibiotik, léků a chemických látek ovlivňovat mikrobiální komunity v přírodě.

Už dnes je dokázáné, že množství těchto chemikálií v přírodě významně ovlivňuje přirozený výskyt bakterií a genů.

Dalším velkým problémem je samozřejmě masová míra podávání antibiotik zvířatům a následné pojídání tohoto masa. Naše tělo musí tak odbourávat chemikálie, o kterých ve skutečnosti neví a můžou vést k vážným chorobám!

Jedna třetina gastrointestinálních onemocnění a  4% všech celosvětových úmrtí vznikají v důsledku kontaminované pitné vody, masa a špatné hygieny. Různé biologické, fyzikální a chemické ukazatele se používají k posouzení účinnosti procesů čištění vody a většina hodnocení kvality pitné vody přímo neidentifikuje různé přítomné bakteriální taxony. Tradiční metody testování vody jsou primárně založené na kultivaci a v laboratoři lze kultivovat méně než 2% bakteriálních druhů. Metody založené na kultuře trvají déle a postrádají „nedobytné bakterie“, které nelze v laboratoři kultivovat. Přestože tyto tradiční metody testují přítomnost nebo počet bakteriálních buněk. tyto metody poskytují omezené informace o druhu přítomných bakterií nebo kmenů.

Voda je cenným zdrojem a ovlivňuje nás všechny. Opětovné zavedení antibiotik a genů odolných proti antibiotikům do životního prostředí může vést k rozšíření mikrobů rezistentních vůči antibiotikům. Budoucí výzkum se musí zaměřit na způsoby, jak zlepšit účinnost čištění odpadních vod, snížit opětovné zavedení antibiotik, gonů odolných proti antibiotikům nebo organismů zpět do zásobování vodou nebo do životního prostředí. Dále, pečlivé testování a monitorování vody, kterou pijeme nejen z množství přítomných mikroorganizmů, ale také pochopení typů přítomných mikroorganismů, nám pomůže kontrolovat a zabraňovat budoucím vypuknutím.

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Štítky

Zdena Prokopová

Jsem součástí tohoto magazínu již od začátku a starám se o to, aby si zde každý čtenář přišel na své. Ráda trávím čas se svou rodinou, miluji cestování a svou práci! Zdravému životnímu stylu se věnuji již řadu let, nejvíce pak aktivnímu sportu a přírodním receptům.

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button