Zdraví

Jak se projevuje tuberkulóza a jak ji léčit?

Mohlo by se zdát, že ve 21. století již nemá tuberkulóza své místo. Jenže jak se ukazuje, toto závažné onemocnění se na území České republice stále objevuje. Naštěstí v mnohem menší míře než v ohroženějších zemích světa. Co vše víte o této zákeřné nemoci?

Základní informace o nechvalně proslulé nemoci

Tuberkulóza, TBC či souchotě – všechna pojmenování označují totožnou nemoc, která vzniká bakteriemi a napadá lidi i zvířata. Nejčastěji postihuje plíce, ale napadnout může i jiné orgány. Inkubační doba nemoci je šest až osm týdnů. Zejména v historii měla na svědomí velké množství životů a na souchotě zemřeli například:

 • Josef II.
 • Eliška Přemyslovna
 • Karel Havlíček Borovský
 • Josef Kajetán Tyl
 • Anton Pavlovič Čechov

Onemocnění nuzných venkovanů

Podle dochovaných nálezů se tuberkulóza objevila již v pravěku. Ve starověkém Řecku se jí říkalo ftíza a Hippokrates ji označil za nejčastější nemoc a konstatoval, že je v drtivé většině případů smrtelná. O mnoho let později, v 19. století, to byly právě souchotě, které měly na svědomí nejvíce lidských životů. Na počátku 19. století v  Anglii byla tuberkulóza příčinou úmrtí u každého čtvrtého zemřelého, ve Francii šestého a jakmile se na konci toho stejného století přišlo na to, že je nakažlivá, začaly se objevovat snahy ve společnosti o omezení jejího šíření. Právě v té době se o tuberkulóze začalo mluvit jako o nemoci nuzných venkovanů. Nevyhýbala se ale ani střední a vyšší společenské třídě.

Léčba tuberkulózy v průběhu let

Zatímco léčba bohatých obyvatel, kteří byli na konci 19. století a během 20. století nakažení TBC, probíhala v luxusních sanatoriích s neustálou lékařskou péčí, léčebny chudých připomínaly spíše vězení. I přesto jsou ale statistiky otřesné, protože i v těch nejúspěšnějších sanatoriích byla úmrtnost 50 %. Pojmenování tuberkulózy vzniklo až v roce 1839 a až v roce 1882 došlo k odhalení bakterie, která TBC způsobuje. Robert Koch, jenž stál za jejím odhalením, získal o pár let později za tento objev Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

K nalezení spolehlivého léku ale stále zbývalo několik let. Úspěch zaznamenali až Albert Calmette a Camille Guérin, kteří v roce 1906 vynalezli BCG a o 15 let později byla vakcína s touto látkou poprvé podána člověku. Očkování v některých evropských zemích a USA začalo ve větší míře až po druhé světové válce.

Projevy plicní tuberkulózy

Přítomnost tuberkulózy plic mohou odhalit následující projevy:

 • bolest na hrudi
 • kašel
 • únava
 • teplota, někdy též horečka
 • úbytek na váze
 • noční pocení
 • bledost
 • třes
 • vykašlávání krve

S plícemi se ve spoitosti se souchotěmi mluví nejčastěji, protože plicní tuberkulóza postihuje 75 % všech pacientů. V případě, že má pacient oslabenou imunitu, nebo je pacientem dítě, může dojít k šíření nemoci do dalších orgánů.

Projevy dalších typů TBC

Jakmile bakterie napadne jiný orgán než plíce, mohou se objevit další symptomy. Ty se liší v závislosti na tom, jaký orgán byl zasažen.

 • Tuberkulóza mízních uzlin se projevuje nateklými uzlinami, ze kterých může vytékat tekutina.
 • TBC kostí a kloubů zvyšuje riziko jejich poranění či zlomení.
 • Tuberkulóza trávicí soustavy se projevuj bolestmi břicha a průjmem.

Jak se TBC diagnostikuje

Aby bylo možné potvrdit přítomnost tuberkulózy, je nutné provést pečlivé lékařské vyšetření. To se může skládat z tuberkulinové zkoušky, která spočívá v aplikaci speciálního proteinu do předloktí pomocí injekce. Je-li v organismu přítomná infekce TBC, dostaví se kožní reakce. Tento kožní test ale není stoprocentně spolehlivý a ne vždy se na pacientově kůži objeví nějaká reakce.

Další metodou, která vede k odhalení přítomnosti nemoci, je mikroskopické vyšetření hlenu, jenž vzniká při kašli, mozkomíšního moku nebo také moči. Moderní metodou odhalení TBC je také využití molekulární biologie.

Kdo je ohroženou skupinou a kde je nejvyšší výskyt nemoci?

Hrozí vám větší riziko onemocnění tuberkulózou? Mezi ohrožené skupiny lidí patří:

 • lidé trpící cukrovkou
 • lidé s onemocněním ledvin
 • kuřáci
 • lidé s oslabenou imunitou
 • lidé s nízkou tělesnou hmotností
 • drogově závislí jedinci
 • lidé trpící Hodgkinovým lymfomem

Mezi další faktory, které zvyšují riziko nakažení, patří cestování do oblastí, kde je zvýšený výskyt tuberkulózy. K těmto oblastem se řadí subsaharská Afrika, některé státy Jižní Ameriky a Asie. V Evropě je zvýšený výskyt TBC na Ukrajině, v Rumunsku, Rusku a Moldávii.

Tuberkulóza v České republice

V Česku je naštěstí výskyt TBC poměrně nízký a počet nemocných se pohybuje v řádu stovek. V roce 2023 bylo v České republice nahlášeno 447 výskytů nemoci, přičemž polovinu z toho tvořili cizinci.

Protože je nemoc vysoce infekční, je pacient umístěn na infekční oddělení. Tam mu jsou podávány antituberkulotika a strávit pod dohledem lékařů může až dva měsíce. Ani po uplynutí této doby ale nemá vyhráno a léčba pokračuje někdy i po dobu dalšího půl roku. Aby bylo dosaženo úspěšného vyléčení, je nutné nevynechávat užívání léků, jinak hrozí bakteriální rezistence.

Očkování proti TBC

V České republice probíhá očkování proti tuberkulóze již od roku 1953 a podává se novorozencům již v porodnici  a následně probíhá přeočkování v 11 letech.

Tuberkulózu se nevyplácí podceňovat a při cestování do zemí, kde je hojně rozšířena, dodržujte veškerá hygienická opatření. Léčba nemoci je totiž náročná, zdlouhavá a může se šířit tělem a napadat další orgány.

Zdroj textu: www.mzcr.cz, www.nhs.uk

Zdroj foto: www.freepik.com

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button