Zdraví

Co je synestezie a jak se projevuje?

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vnímáte bavy a zvuky? Lidé, u nichž dochází k propojení více smyslových vjemů, mají takzvanou synestezii. Jak se projevuje?

Původ slova synestezie

Pojem synestezie vznikl spojením řeckých slov syn a aesthesis, která znamenají spojení a vjem. Lidé, kteří synestezii každý den prožívají, jsou tak obdařeni zvláštní formou propojení více smyslů najednou.

Jak se synestezie projevuje

Aby byl tento jev snazší na pochopení, přinášíme vám několik příkladů toho, jak se může synestezie projevovat v praxi.

  • Někteří jedinci mohou určitá čísla a písmena vidět barevně. Jejich mozek si totiž vjem grafického symbolu automaticky propojí s libovolnou barvou.
  • Někteří mohou mít propojené vnímání některých slov s geometrickými tvary.
  • Velmi výjimečné je propojení slov s chuťovým vjemem.
  • Známé jsou i případy, kdy mají lidé některé slova spojená s určitou vůní.
  • Projevem může být také vnímání určitých časových úseků a jejich převedení na grafické a prostorové obrazovce.

Test synestezie

Synestezie není považována za nemoc, ale pouze za specifický druh vnímání. Pokud si chcete ověřit, zda se u vás tento jev vyskytuje, můžete si vyzkoušet některý z mnoha testů. Nicméně poznatků ohledně tohoto jevu je stále poměrně málo. Prvním člověkem, který o synestezii psal, byl německý badatel Georg Sachs na počátku 19. století. Kolik lidí ve společnosti tento zvláštní jev každý den zažívá, není zmapováno.

Jak vzniká synestezie?

Protože synestezie není pořádně prozkoumána, nelze s jistotu říci, proč k ní vlastně dochází. Jedna z teorií tvrdí, že za synestezii je zodpovědné mozkové centrum, které v některých případech zpracovávání některé vjemy odlišně. Nicméně se předpokládá, že z velké míry je synestezie dědičná a existuje mnohem vyšší šance toho, že se projeví u žen než u mužů. Pokud se synestezie skutečně objeví u několika členů jedné rodiny, může mít každý jedinec jiný druh tohoto vnímání.

Jak využít synestezii ve svůj prospěch?

V historii se objevila řada významných osobností, o kterých se ví, že měli synestezii. Určitě nikoho nepřekvapí, že jedním z nich byl Arthur Rimbaud. Právě jméno tohoto prokletého básníka je v článcích o synestezii zmiňováno nejčastěji. Pojďme si ale vyjmenovat i další umělce, kteří jsou s tímto pozoruhodným jevem spojování. Patří mezi ně Van Gogh, Vladimír Nabokov, Ludwig van Beethoven, Charles Baudelaire, Ferenc Liszt či Franz Schubert. Jak je patrné, tito velikáni dokázali své odlišné vnímání svého světa využít ve svůj prospěch a stvořit mistrovská díla, která obdivujeme do současnosti.

Někteří lidé dokonce tvrdí, že synestezie jim usnadňuje učení. Představte si, že by například všechny násobky čísla tři pro vás měly modrou barvu. Malá násobilka by se vám tak učila mnohem snáze.

LSD a synestezie

Lidé, kteří během života vyzkoušeli LSD často prohlašují, že po požití drogy měli pocit, že na ně mluví barvy, zpívají k nim předměty a podobně. Často tak byli lidé, kteří se snažili o své odlišné vnímání světa podělit s někým ze svého okolí, mylně považováni za uživatele drog. Právě díky tomu vzniklo rozlišení dvou typů synestezie:

  • synestezie pravá
  • synestezie nepravá

Pravá synestezie se projevuje během celého života a člověk se s ní rodí. Ta nepravá se může objevit právě po požití psychotropních látek, při migréně, epilepsii či tehdy, kdy má jedinec v těle nádor.

Život se synestezií je rozhodně pestřejší a mnoho jedinců se domnívá, že jejich vnímání není od toho běžného nijak odlišné. Až ve chvíli, kdy se o své barevné, sladké, hořké, hlasité či geometrické vnímání některých písmen, slov či čísel podělí se svým okolím, zjistí, že tak běžné není.

Zdroj textu: my.clevelandclinic.org, www.psychiatriepropraxi.cz

Zdroj foto: www.freepik.com

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button