Ostatní

Fobie a vše kolem nich – víte, co je způsobuje?

Mnoho lidí šílí strachy z věcí, které my ostatní vnímáme jako normální součást života a nechápeme, co na nich může být strašidelného. Fobie, kterými velká část populace trpí, jsou iracionálním a ohromujícím strachem ze situací, míst, zvířat, nebo pocitů. Mnoho fobií vzniklo jako důsledek nějaké traumatické, nebo negativní zkušenosti z dětství. Existují však i evoluční, genetické a kulturní aspekty, které za fobii můžou stát.

Určitě jste se setkali s lidmi, kteří odmítali očkování a omdlévali ze strachu. Jiní zase nevyšplhají do výšek a další šílí ze stísněných prostorů. My se můžeme nad těmito věcmi pozastavovat a říkat si, že není možné, aby se člověk něčeho bezpečného bál. Fobie je však zakódována v mysli člověka, kterému se ze strachu z různých věcí zrychluje tep, nemůže dýchat a třese se.

Jaké jsou fobie

Fobie jsou úzkostné poruchy a jsou dvojího druhu: jednoduché, neboli specifické fobie a komplexní fobie. Jednoduché fobie jsou způsobovány určitým objektem (například krví, či klauny), situací (návštěva zubaře), zvířetem (hady, pavouky) a podobně. Naproti tomu komplexní fobie jsou spojeny s hluboce zakořeněnou obavou z určité okolnosti, která člověka provází dennodenně. Podle Mezinárodního zdravotnického institutu jsou komplexními fobiemi například agorafobie, či sociální fobie.

Fobiemi trpí velká část populace.
Agorafobie

Agorafobie je často považována za strach z otevřených prostorů. Ve skutečnosti je tento strach ale mnohem složitější. Agorafobie se vyskytuje u lidí, kteří často zažívají nevysvětlitelné pocity paniky. Poté, co tento stav zažijí, spojí si ho s místem, které ho podle nich vyvolalo. A proto může mít agorafobik strach například z obchodních center, ale nemá problém s přeplněným autobusem.

Agorafobií je i strach z veřejných prostorů a míst, kde by nebyla rychle dostupná pomoc.

Sociální fobie

Další úzkostnou poruchou, která má komplexní charakter, je sociální fobie. Lidé trpící touto fobií mají strach z tělesných a emocionálních styků s druhými osobami. Takového člověka může děsit jak klasický styk s cizími osobami, tak telefonování, či jedení na veřejnosti. Fobie se může někdy jevit i jako snížené sebevědomí a vést ke společenské izolaci a stresu.

Co fobie způsobuje

Většina fobií se začíná projevovat již v dětství. Doposud nebyly zjištěny žádné indikátory, které by vysvětlily spouštění těchto strachů. Individuálně však můžou za fobiemi stát tyto skutečnosti:

  • Špatná zkušenost. Pokud jste v dětství měli nějakou negativní zkušenost (například vás někdo za trest zavíral do skříně), můžou vás tyto nepříjemné události poznamenat v pozdějších letech.
  • Učení. Může se také stát, že strach z určité věci má někdo velmi blízký ve vašem okolí a vy jste od malička v kontaktu s člověkem, který určitou fobií trpí. Postupem času tak přejímáte fobii i na sebe.
  • Evoluce. Existují teorie, že za fobiemi může stát vývoj člověka. Zastánci tohoto názoru poukazují na to, že je větší pravděpodobnost trpět fobií z výšek, zvířat a otevřených prostorů, které byly hrozbou spíše pro člověka homo sapiens, než ze zbraní a robotů, které jsou v dnešní době mnohem větším strašákem.
  • Genetika. I genetika může stát za vývojem fobií. Studie, která byla prováděna na dvojčatech, zjistila, že společné fobie, kterými dvojčata trpěli, nebyly způsobovány výchovou a dětstvím, nýbrž genetickým materiálem.
  • Kultura. I když je strach nebo úzkost spojená s různými sociálními situacemi a lze je nalézt téměř v každé kultuře, některé z nich mohou být typické pro danou oblast. Poukázat lze například na Taijin kyofusho. Tento specifický syndrom se vyskytuje převážně u japonské populace. Člověk trpící touto fobii má strach z toho, jak jeho tělo a funkce vnímá okolí. Často ho tak může děsit vlastní pach, pohyby těla, či vzhled.

Jak si s fobiemi poradit

Někdy může pomoci i meditace.

Psychoterapie a poradenství má v dnešní době mnoho technik, jak si s jednoduchými fobiemi poradit. I když se může zdát, že tyto stavy nelze zastavit, kvalifikovaný terapeut vám může pomoci.

Pokud si chcete pomoci sami, doporučuje se dodržovat zdravý životní styl, mít dostatek spánku a vyhnout se stimulantům jako je káva. Lidem, kteří trpí fobiemi, můžou pomoci i meditace.

Fobie může být mnohdy hodně omezující. Naštěstí je vždy možnost, jak se s těmito nepříjemnými úzkostnými stavy vypořádat.

Zdroj

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Štítky

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button