Rady a tipy

Kdy předložit zaměstnavateli propustku k lékaři a co by měla obsahovat?

Potřebujete v rámci pracovní doby zavítat do ordinace lékaře? V jakých případech je nutné předložit svému zaměstnavateli propustku k lékaři, jaké rodinné příslušníky můžete doprovodit na lékařské vyetření a jak je to s náhradou mzdy? Než se objednáte k doktorovi, rozhodně si nastudujte, na co máte právo a kdy vám dokonce váš zaměstnavatel musí dobu vaší nepřítomnosti proplatit.

Návštěva lékaře, narození dítěte, svatba, pohřeb a další překážky na straně zaměstnance

V Zákoníku práce je jasně stanoveno, kdy může zaměstnavatel omluvit nepřítomnost svého zaměstnance a někdy mu dokonce i dobu nepřítomnosti proplatit. Překážky na straně zaměstnance se dělí do několika skupin:

 • důležité osobní překážky v práci
 • jiné důležité osobní překážky
 • z důvodu obecného zájmu
 • z důvodu zvyšování kvalifikace

Mezi překážky na straně zaměstnance se řadí také návštěva lékaře a pokud zaměstnanec na vyšetření či ošetření zavítal do nejbližšího zdravotnického zařízení či nemohl návštěvu vyřídit mimo pracovní dobu, náleží mu také náhrada mzdy. Ve většině zaměstnání jsou ale podmínky týkající se návštěvy lékaře v pracovní době upřesněny ve vnitřních předpisech. Proto vám důrazně doporučujeme jejich pečlivé nastudování.

Propustka k lékaři: Její podoba není zákonem stanovena

Ačkoliv bývá zvykem, že svou nepřítomnost v zaměstnání musíte následně doložit propustkou k lékaři, zákon nepředepisuje, jak má taková propustka vlastně vypadat. Nejlepší je tedy domluvit se přímo se zaměstnavatelem a zjistit, zda po vás nějaký doklad vůbec požaduje. Pokud ano, ve většině případů vám zaměstnavatel sám vydá formulář, který vám lékař následně podepíše a opatří razítkem.

Propustka k lékaři – vzor

Většina společností využívá propustky k lékaři, které obsahují:

 • vaše jméno a příjmení
 • datum a čas návštěvy lékaře
 • podpis a razítko lékaře
 • čas odchodu a příchodu

Jestliže potřebujete svému nadřízenému doložit potvrzení o návštěvě lékaře, ale nemáte k dispozici žádný firemní formulář, nezapomeňte na propustku k lékaři uvést všechny výše zmíněné body.

Na jak dlouho je možné odejít ze zaměstnání k lékaři?

Jak jsme již zmínili, na proplacení doby nepřítomnosti během návštěvy lékaře máte nárok jen tehdy, kdy navštívíte nejbližší zdravotnické zařízení a není možné prohlídku absolvovat mimo vaši pracovní dobu. Nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku máte pouze na dobu nezbytně nutnou, nejvýše se jedná o jeden den.

Co znamená doba nezbytně nutná?

Rozsah této nezbytně nutné doby nelze paušalizovat. Rozumí se tím totiž doba cesty do i ze zdravotnického zařízení, které vám může poskytnout potřebnou péči a zároveň se nachází nejblíže bydlišti či pracovišti. Zahrnuto do ní je i případné čekání na vyšetření a samozřejmě i samotné vyšetření. V případě, že je nutné vyřídit ošetření mimo okres, protože žádné zdravotnické zařízení ve vašem městě či okrese vám nemůže poskytnout konkrétní péči, je možné, že vám bude poskytnuto pracovní volno na celý den a také se dočkáte náhrady mzdy.

Návštěva lékaře s dítětem, partnerem či rodičem

Kromě vaší lékařské prohlídky, kterou si nelze sjednat mimo pracovní dobu, máte ze zákona nárok také na pracovní volno s náhradou mzdy tehdy, kdy doprovázíte k doktorovi:

 • manžela/manželku
 • druha/družku
 • dítě
 • rodiče
 • prarodiče

Nárok na pracovní volno má ale pouze jeden rodinný příslušník. V případě, že se jako doprovod s dítětem k doktorovi vydají oba rodiče, má na náhradu mzdy a volno nárok pouze jeden z nich. Není totiž nezbytně nutné, aby dítě doprovázeli oba. Doprovázíte-li ale jiné rodinné příslušníky, nemáte na placené volno nárok a musíte si zažádat o neplacené volno, případně si vybrat dovolenou.

Náhrada mzdy a nárok na ošetřovné

Dopadla návštěva lékaře s dítětem tak, že dítě musí zůstat doma? V takovém případě máte jakožto zaměstnanec nárok na ošetřovné. S tím vám ale zároveň zaniká nárok na náhradu mzdy.

Neschopenka versus dovolená

Při návštěvě lékaře vám může být rovnou vystavena neschopenka. Měli byste ale vědět, že s jejím vystavením nemusíte souhlasit a se svým zaměstnavatelem se domluvit na tom, že si místo neschopenky vyberete dovolenou. Tak totiž nepřijdete o příjem. Pokud ale již k vypsání neschopenky došlo, nemáte na dovolenou nárok.

Než se objednáte na vyšetření k lékaři či doprovodíte nějakého rodinného příslušníka k doktorovi, raději se informujte o tom, zda bude nutné doložit svou nepřítomnost v zaměstnání propustkou k lékaři a také si zjistěte, jak je stanovena doba nezbytně nutná.

Zdroj foto: www.pixabay.com

Prohlašujeme, že autoři ani provozovatel webu nepřebírají zodpovědnost za případné újmy způsobené využíváním léčebných metod v tomto článku. Ačkoliv jsou recepty, rady nebo léčebné metody v tomto článku psány s nejlepším svědomím autora textu, jejich použití je na vlastní nebezpečí a mělo by probíhat výhradně po konzultaci s vaším lékařem.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos

Podobné články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button